Zasady zachowania w Dojo

Dojo jest miejscem, gdzie buduje się męstwo, a wyższe uczucia ludzkie budzą się w ekstazie ciężkiej pracy. Jest to tajemnicze miejsce, gdzie ludzki umysł szlifowany jest w pocie czoła.

Masutatsu Ōyama

Czym jest Dojo?

Dojo to miejsce, gdzie spotkają się adepci karate, których łączy wspólny cel, powodujący powstanie silnych więzi i stwarzający warunki do rozwoju ducha współpracy. Członkowie grupy czerpią od siebie nawzajem energię i motywację podczas wspólnych treningów.Zasady i dyscyplina panujące w Dojo dotyczą wszystkich bez względu na ich stopień czy staż treningowy. Właśnie te zasady odróżniają karate, w tym także karate KYOKUSHIN, od innych form ruchu.

System moralno – filozoficzny, przejawiający się m.in. w przestrzeganiu protokołów zachowania w Dojo, pozwala na większe zaangażowanie ćwiczącego, który w ten sposób może traktować trening karate jako część swojego życia. Zasady zachowania w Dojo mają źródło w tradycji Japonii, będącej kolebką karate, ale mogą różnić się nieznacznie zależnie od senseia czy warunków lokalowych – nieco inna etykieta będzie obowiązywała w wynajętej sali gimnastycznej czy ośrodku sportu, a inna w pomieszczeniu do wyłącznego użytkowania adeptów karate. W Myślenickiej Akademii Karate “Byakko” dbamy, aby każdy uczeń, także dzieci, uczył się szacunku do panujących zasad i współćwiczących.


Zasady Dojo Myślenickiej Akademii Karate „BYAKKO”

Przed treningiem

 1. Nie zakładaj żadnych ozdób ani biżuterii, przychodząc na trening.
 2. Karate-gi powinno być czyste i niepomięte.
 3. Na karate-gi oprócz znaku kanji na lewej części bluzy i emblematu szkoły na lewym rękawie (opcjonalnie) nie powinny znajdować się żadne inne naszywki lub napisy.
 4. Kiedy wchodzisz do Dojo lub je opuszczasz, stań w wejściu przodem do sali, wykonaj ukłon i powiedz „OSU”, okazując w ten sposób szacunek Dojo i osobom w nim przebywającym.
 5. W przypadku spóźnienia ukłoń się, a następnie usiądź w pozycji seiza (ceremonialny siad na piętach) twarzą do ściany i zamknij oczy. Na znak senseia zwróć się twarzą do niego, wykonaj ukłon i powiedz „OSU”, a następnie dołącz na koniec grupy.

W trakcie treningu

 1. Nie jedz i nie żuj gumy, przebywając w Dojo.
 2. Nie zdejmuj ani nie poprawiaj karate – gi bez polecenia senseia.
 3. Staraj się wykonywać polecenia szybko i sprawnie.
 4. Nie opuszczaj swojego rzędu bez pozwolenia senseia, jeżeli musisz wyjść, nie przechodź pomiędzy senseiem a innymi ćwiczącymi.
 5. W czasie przerwy między ćwiczeniami trzymaj prostą postawę, nie rozmawiaj, nie wykonuj ruchów niepoleconych przez senseia.
 6. Poważnie podchodź do treningu.
 7. Okazuj szacunek wszystkim osobom znajdującym się w Dojo.

KUMITE 

 1. Nie rozpoczynaj KUMITE (walki) bez zgody i wiedzy senseia.
 2. Nie zapraszaj osoby wyższej stopniem do KUMITE, ale jeżeli wyższy stopniem poprosi Ciebie, Twoim obowiązkiem jest się zgodzić.
 3. Szanuj swojego przeciwnika, staraj się nie doprowadzać do kontuzji.

Sensei Marcin Sturgulewski wyjaśnia zasady panujące w Dojo