Wymagania egzaminacyjne

Poniższe wymagania są zaktualizowane o wytyczne z czerwca 2021 roku.

Wymagania junior – do 14 roku życia

10 Kyu - pomarańczowy pas z czerwonymi pagonami
10.1 - pomarańczowy pas + czerwony pagon
Nazwa techniki Nagranie wideo
Teoria i komendy Zasady bezpieczeństwa – sala, szatnia, ubiór itp.
jodan - strefa od szyi w górę,
chudan - strefa od szyi do pasa,
gedan - od pasa w dół.
kiai – okrzyk bojowy
Pozycje Shizen - dachi
Tsuki (uderzenia) Morote tsuki (jodan, chudan, gedan) - podwójne uderzenie
(morote - podwójny)

Geri (kopnięcia) Hiza Geri - kopnięcie kolanem (hiza - kolano)
Test sprawności 50 razy zaciskanie pięści
10 przysiadów: obciążone całe stopy, ręce dowolnie
10.2 - pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony
Teoria i komendy Seiza (siadanie i wstawanie),
Ukłony
Naore - powrót
Pozycje Zenkutsu - dachi,
Kumite - dachi
Tsuki (uderzenia) Uraken gammen uchi - uderzenie w twarz odwróconą pięścią
(uraken - odwrócona pięść, gammen - twarz/ skroń)

Geri (kopnięcia) Hiza Geri + kiai
Uke (bloki) Morote gedan barai
Renraku (kombinacje) Krok w tył do zenkutsu – dachi z morote – gedan – barai/gedan barai
i powrót do fudo – dachi
Test sprawności 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce dowolnie
10.3 - pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony
Teoria i komendy karate - pusta dłoń,
osu - pozdrowienie/potwierdzenie
Pozycje Heiko – dachi,
Yoi – dachi
Tsuki (uderzenia) Seiken tsuki (chudan, jodan)
Geri (kopnięcia) Hiza Geri + kiai (jodan)
Uke (bloki) Gedan – barai 
Renraku (kombinacje) Krok w tył do zenkutsu-dachi z gedan barai i powrót do fudo - dachi
Test sprawności 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach
9 Kyu - pomarańczowy pas z czerownymi pagonami i niebieską belką
9.1 - pomarańczowy pas + czerwony pagon + niebieski pagon
Nazwa techniki Nagranie wideo
Teoria i komendy Zasady bezpieczeństwa – sala, szatnia, ubiór itp.
jodan - strefa od szyi w górę,
chudan - strefa od szyi do pasa,
gedan - od pasa w dół.
kiai – okrzyk bojowy
Pozycje Heisoku  dachi
Tsuki (uderzenia) Oi tsuki (jodan, chudan, gedan) - uderzenie przednią ręką (oi - do przodu)
Geri (kopnięcia) Mae keage - kopnięcie w przód prostą nogą (mae - w przód, kaege - kopnięcie prostą nogą
Uke (bloki) Jodan uke - blok górny pięścią
Renraku (kombinacje) Trzy kroki w przód/tył w zenkutsu – dachi z oi – tsuki
Test sprawności 20 przysiadów – obciążone całe stopy, ręce zaplecione na karku, tułów pionowo.
10 wahnięć w formie kołyski na brzuchu z leżenia przodem.
9.2 - pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony+ niebieski pagon
Teoria i komendy Sensei - nauczyciel, 
Sempai - osoba wyższa stopniem i/lub doświadczeniem,
Shihan - mistrz, osoba wyznaczająca standardy
Pozycje Musubi dachi
Tsuki (uderzenia) Gyaku tsuki (jodan, chudan, gedan)
Geri (kopnięcia) Kin geri - kopnięcie w pachwinę (kin - pachwina)
Uke (bloki) Chudan soto uke - blok zewnętrzny (soto - do zewnątrz)
Renraku (kombinacje) Trzy kroki w przód/tył w zenkutsu – dachi z gyaku – tsuki
Test sprawności 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, ręce zaplecione na karku, tułów prosty,
10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce zaplecione wokół kolan
9.3 - pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony + niebieski pagon
Teoria i komendy Kyoku - shin - kai - stowarzyszenie na rzecz poznania ostatecznej prawdy
Pozycje Nekoashi – dachi
Tsuki (uderzenia) Seiken ago uchi - uderzenie pięścią w podbródek (ago - do góry)
Geri (kopnięcia) Mae geri - kopnięcie w przód (chudan)
Uke (bloki) Chudan uchi uke - blok wewnętrzny (uchi - do wewnątrz)
Renraku (kombinacje) Trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z oi – tsuki/ uke, obrót z gedan barai
Test sprawności 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach,
10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu, ręce po kątem 45 stopni, ręce amortyzują pad w tył
8 Kyu - niebieski pas z czerwonymi pagonami
8.1 – niebieski pas + czerwony pagon
Nazwa techniki Nagranie wideo
Teoria i komendy Przysięga dojo (Dostępna tutaj)
Pozycje Kokutsu dachi
Tsuki (uderzenia) Shuto sakotsu uchi komi - uderzenie w obojczyk frontalne (sakotsu - obojczyk)
Geri (kopnięcia) Soto keage - kopnięcie do wewnątrz (soto - wewnętrzny)
Renraku (kombinacje) Trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z keri, obrót z morote gedan barai
Test sprawności 10 przewrotów w przód
30 sekund tzw. mostek w tył z leżenia na plecach
8.2 – niebieski pas + 2 czerwone pagony
Teoria i komendy Oddychanie - nogare I
Pozycje Moroashi dachi,  Uchi hachiji dachi
Tsuki (uderzenia) Shuto sakotsu uchi - uderzenie w obojczyk zewnętrznym kantem dłoni
Geri (kopnięcia) Uchi keage - kopnięcie na zewnątrz (uchi - zewnętrzny)
Renraku (kombinacje) krok w tył do zenkutsu – dachi z gedan – barai plus gyaku – tsuki i powrót do fudo – dachi
Test sprawności 10 przewrotów w tył 10 razy po 20 sekund rozciąganie w maksymalnym rozkroku ze skrętem w lewo i w prawo tzw. szpagat
8.3 – niebieski pas + 3 czerwone pagony
Kata Kihon kata I
Teoria i komendy Oddychanie – nogare II
Pozycje Sanchin – dachi
Tsuki (uderzenia) Shuto gammen uchi - uderzenie w skroń zewnętrznym kantem dłoni (shuto - zewnętrzny kant dłoni)
Geri (kopnięcia) Mae geri jodan - kopnięcie w przód (mae - w przód)
Renraku (kombinacje) Trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z uke plus gyaku – tsuki obrót z gedan barai
Test sprawności 10 razy tzw. gwiazda gimnastyczna 10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach
7 Kyu - niebieski pas z czerwonymi pagonami i żółtym pagonem
7.1 – niebieski pas + czerwony pagon + żółty pagon
Nazwa techniki Nagranie wideo
Kata Taikyoku Sono Ichi
Teoria i komendy Oddychanie – ibuki
Pozycje Kiba dachi
Tsuki (uderzenia) Uraken sayu uchi - uderzenie w bok odwróconą pięścią (sayu - bok), Uraken hizo uchi - uderzenie w żebro odwróconą pięścią (hizo - żebro)
Geri (kopnięcia) Kansetsu geri - kopnięcie w staw kolanowy (kansetsu - staw kolanowy)
Renraku (kombinacje) Trzy kroki w przód w sanchin – dachi z tsuki/uchi/keri/uke, obrót poprzez przekrok
Test sprawności 10 razy zamach nogą przechodząc do stania na rękach pod drabinkami
7.2 – niebieski pas + 2 czerwone pagony + żółty pagon
Kata Taikyoku Sono Ni
Teoria i komendy Etykieta dojo (Dostępne tutaj)
Pozycje Tsuruaschi dachi
Tsuki (uderzenia) Uraken yoko uchi jodan/chudan - uderzenie boczne odwróconą pięścią
(uraken - odwrócona pięść, yoko - w bok)
Geri (kopnięcia) Kakato geri (kakato - pięta)
Renraku (kombinacje) Trzy kroki w przód w zenkutsu – dachi z mae – geri plus gyaku – tsuki obrót z morote gedan barai
Test sprawności 15 sekund stanie na rękach pod drabinkami
7.3 – niebieski pas + 3 czerwone pagony + żółty pagon
Kata Sokugi Taikyoku Sono Ichi
Teoria i komendy Historia karate Kyokushin oraz Sosai Mas Oyamy
Pozycje Kake dachi
Geri (kopnięcia) Yoko keage - kopnięcie prostą nogą, stopą skierowaną w bok,
Ushiro geri - kopnięcie w tył (ushiro - w tył)
Uke (bloki) Shuto mawashi uke - blok okrężny zewnętrznym kantem dłoni
Renraku (kombinacje) Trzy kroki w przód w kokutsu - dachi z shuto mawashi-uke obrót
6 Kyu - żółty pas z czerwonymi pagonami
6.1 – żółty pas + czerwony pagon
Nazwa techniki Nagranie wideo
Kata Sakugi Taikyoku Sono Ni
Pozycje Pozycja walki
Tsuki (uderzenia) Seiken tate tsuki jodan/gedan/chudan - pchnięcie pięścią ułożoną wydłuż
(tate - wysokość, podłużny)
Geri (kopnięcia) Mawashi geri gedan - okrężne kopnięcie (mawashi - okrężny)
Renraku (kombinacje) Trzy kroki w przód w pozdycji walki z gyaku tate-tsuki, obrót przez zakrok
Test sprawności 10 razy uniesienie kolan do poziomu w zwisie tyłem na drabinkach, 60 sekund tzw. szpagat w bok na piętach
6.2 – żółty pas + 2 czerwone pagony
Kata Taykioku Sono San
Teoria i komendy Wiedza na temat Światowej Organizacji Karate
Pozycje Krok dostawny w pozycji walki
Tsuki (uderzenia) Testtsui hizo uchi - uderzenie "pięść-młot" w żebro
(tetsui - pięć młot, hizo - żebro)

Tettsui yoko uchi jodan/chudan/gedan - uderzenie "pięść-młot"w bok
Geri (kopnięcia) Mawashi geri chudan - okrężne kopnięcie
Renraku (kombinacje) Trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z mae - keage/yoko-keage/soto - keage plus gyaku-tsuki obrót
Test sprawności 10 przeskoków przez klęczącego na kolanach i rękach partnera z pozycji w przysiadzie, obrót
6.3 – żółty pas + 3 czerwone pagony
Kata Pinan Sono Ichi
Teoria i komendy Wyniki Polaków na ME i MŚ
Pozycje
Przekrok i zakrok w pozycji walki
Tsuki (uderzenia)
Tettsui kome kami uchi
Seiken shita tsuki
Geri (kopnięcia)
Mawashi geri jodan
Uke (bloki)
Osae uke
Renraku (kombinacje)
Trzy kroki w przód w zenkutsu - dachi z kin - geri/mae - geri/mawashi - geri plus gyaku - tsuki obrót
Test sprawności
10 razy przeskok w przód i w tył prez pas trzymany oburącz -
5 Kyu - żółty pas z czerowonymi pagonami i zielonym pagonem
5.1 – żółty pas + czerwony pagon + zielony pagon
Nazwa techniki Nagranie wideo
Kata Pinan Sono Ni
Teoria i komendy Podstawowe słowa ze słownika japońskiego
Pozycje Poruszanie się z partnerem w pozycji walki
Tsuki (uderzenia) Seiken - mawashi - tsuki (jodan, gedan, chudan)
Geri (kopnięcia) Yoko geri chudan
Uke (bloki) Morote uke
Renraku (kombinacje) Trzy kroki w przód w pozycji walki z mae - geri/mwashi - geri/yoko - geri plus gyaku tate - tsuki obrót
Test sprawności 10 razy uniesienie kolan do poziomu w zwisie tyłem na drabinkach, 60 sekund tzw. szpagat w bok na piętach
5.2 – żółty pas + 2 czerwone pagony + zielony pagon
Kata Sokugi Taikyoku Sono San
Teoria i komendy Komendy stosowane na trenigu Kykokushin Karate
Pozycje Poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami ręcznymi i nożnymi, stosując bloki, uniki, zmianę dystansu oraz kiai
Tsuki (uderzenia) Yonhon nukite
Geri (kopnięcia) Ushiro geri chudan - kopnięcie w tył (ushiro - w tył)
Uke (bloki)
Uchi - uke,
Gedan barai
Renraku (kombinacje) Trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate - tsuki plus gyaku - tate - tsuki, obrót
Test sprawności 10 przeskoków nad przeszkodą z przewrotem przodem na materacu
5.3 – żółty pas + 3 czerwone pagony + zielony pagon
Kata Pinan Sono San,
Sanchin Kata
Kihon Kata Sono Ni,

Teoria i komendy Komendy stosowane na zawodach Kyokushin Karate
Pozycje Poruszanie się w pozycji walki plus walka z cieniem
Tsuki (uderzenia) Nukite ippon/nihon
Geri (kopnięcia) Yoko geri jodan - kopnięcie w bok (yoko - w bok)
Uke (bloki) Juji uke- blok skrzyżny (juji - na krzyż)
Renraku (kombinacje) Trzy kroki w pozycji walki z oi tate-tsuki plus gyaku-tate- tsuki plus mae-geri/mawashi-geri/yoko-geri, obrót podnosząc ręce
Test sprawności Próba przejścia na rękach wzdłuż sali, elementy samoobrony

Wymagania senior – od 14 roku życia

10 Kyu - pomarańczowy pas / 9 Kyu pomarańczowy pas z niebieskim pagonem
10 Kyu (pomarańczowy pas)/ 9 Kyu (pomarańczowy pas + niebieski pagon)
Nazwa techniki Nagranie wideo
Kata Taikyoku Sono Ichi (10 Kyu)
Taikyoku Sono Ni (10 Kyu)
Sokugi Taikyoku Sono Ichi (10 Kyu)
Taikyoku Sono San (9 Kyu)


Pozycje (Pozycje wymagane na biały pas)

Heisoku dachi,
Musubi dachi,
Heiko dachi,
Shizen dachi,
Uchihachji dachi,
Sanchin dachi,
Zenkutsu dachi,
Kiba dachi,
Tsuruashi dachi

(10 i 9 kyu)
Powyższe i dodatkowo:
Kokutsu dachi,
Nekoashi dachi

Tsuki (uderzenia) (Uderzenia wymagane na biały pas)

Seiken tsuki (chudan, jodan),
Morote tsuki (jodan, chudan, gedan) - podwójne uderzenie (morote - podwójny),
Seiken ago uchi - uderzenie pięścią w podbródek (ago - do góry),
Seiken shita tsuki - uderzenie w wątrobę odwróconą pięścią (shita - hak),
Seiken kage tsuki - uderzenie sierpowe,
Hiji uchi - uderzenie łokciem (hiji - łokieć),
Uraken gammen uchi - uderzenie w twarz odwróconą pięścią
(uraken - odwrócony, gammen - twarz/ skroń),

Uraken sayu uchi - uderzenie w bok odwróconą pięścią (sayu - w bok),
Uraken hizo uchi - uderzenie w żebro odwróconą pięścią (hizo - żebro),
Uraken mawashi uchi - uderzenie okrężne odwróconą pięścią
(mawashi - okrężny),

Shuto gammen uchi - uderzenie w skroń zewnętrznym kantem dłoni
(shuto - zewnętrzny kant dłoni),

Shuto sakotsu uchi - uderzenie w obojczyk zewnętrznym kantem dłoni
(sakotsu - obojczyk),

Shuto sakotsu uchi komi - uderzenie w obojczyk frontalne,
Shuto hizo uchi - uderzenie w żebro kantem dłoni,
Shuto uchi uchi - zewnętrzne uderzenie kantem dłoni

Geri (kopnięcia) (Kopnięcia wymagane na biały pas)

Mae keage - kopnięcie w przód prostą nogą (mae - w przód,
keage -
kopnięcie prostą nogą
Uchi mawashi - kopnięcie okrężne prostą nogą na zewnątrz (uchi - na zewnątrz),
Soto mawashi - kopnięcie okrężne prostą nogą do wewnątrz (soto - do wewnątrz),
Hiza geri - kopnięcie kolanem (hiza - kolano),
Kin geri - kopnięcie w pachwinę (kin - pachwina),
Mae geri - kopnięcie w przód,
Mawashi geri - kopnięcie okrężne,
Yoko keage - kopnięcie prostą nogą, stopą skierowaną w bok (yoko - w bok),
Yoko geri - kopnięcie w bok,
Kansetsu geri - kopnięcie w staw kolanowy (kansetsu - staw kolanowy),
Ushiro geri - kopnięcie w tył (ushiro - w tył)

Uke (bloki) (Bloki wymagane na biały pas)

Jodan uke - blok górny pięścią,
Chudan soto uke - blok zewnętrzny (soto - do zewnątrz),
Chudan uchi uke - blok wewnętrzny (uchi - do wewnątrz),
Gedan barai,
Uchi uke gedan barai


Test sprawności Pompki: 30
Przysiady z podskokami: 30
Stanie na rękach: 30 sek.
8 Kyu - niebieski pas / 7 Kyu niebieski pas z żółtym pagonem
8 Kyu (niebieski pas)/ 7 Kyu (niebieski pas + żółty pagon)
Nazwa techniki Nagranie wideo
Kata Sokugi Taykioku Sono Ni (8 Kyu)
Sokugi Taykioku Sono San (8 Kyu)
Pinan Sono Ichi (7 kyu)

Pozycje Kakeashi Dachi
Tsuki (uderzenia) Tettsui uchi - uderzenie "pięść-młot" (tettsui - pięść młot),
Nukite uchi - uderzenie "ręka - włóćznia" (nukite - włócznia),
Shotei uchi - uderzenie podstawą dłoni (shotei - podstawa dłoni)


Uke (bloki) Morote uke - podwójny blok
Mawashi uke - okrężny blok,
Shuto mawashi uke - okrężny blok zewnętrznym kantem dłoni.


Renraku (kombinacje) (Blok i Atak) np: Zenkutsu Dachi + Jodan Uke + Seiken Chudan Gyaku Tsuki,
(Tsuki i Keri) np: Zenkutsu Dachi + Mae Geri Seiken Chudan Tsuki
Test sprawności Rozciągnięcie: Ramiona dotykają podłogi siedząc z nogami rozchylonymi
Pompki: 40
Przysiady z podskokami: 40
Stanie na rękach: 40 sekund
Podciągnięcia na drążku: 8
Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 15 cm
6 Kyu - żółty pas / 5 Kyu żółty pas z zielonym pagonem
6 Kyu (żółty pas) / 5 Kyu (żółty pas + zielony pagon)
Nazwa techniki Nagranie wideo
Kata Pinan Sono Ni (6 Kyu)
Sanchin (6 Kyu)
Pinan Sono San (5 Kyu)
Yantsu (5 Kyu)

Tsuki (uderzenia) Koken uchi - uderzenie przegubem dłoni (koken - przegub),
Haito uchi - uderzenie wewnętrznym kantem dłoni (haito - wewnętrzny kant dłoni),
Morote tsuki - podwójne uderzenie

Uke (bloki) Koken Uke,
Haito Uke,
Jyuji Uke - blok krzyżowy (jyuji - krzyż)

Ido (Poruszanie się) Kaiten Ido (Obroty) np: Kiba Dachi + Kaiten Tettsui,
Dako Ido (Kąt 45 stopni) np: Kiba Dachi 45 stopni + Gedan Barai
Test sprawności
Rozciągnięcie: Tak jak niebieski pas z widoczną poprawą
Pompki: 50
Przysiady z podskokami : 50
Stanie na rękach : 50 sekund
Podciągnięcia na drążku: 10
Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 20 cm
4 Kyu - zielony pas / 3 Kyu zielony pas z brązowym pagonem
4 Kyu (zielony pas) / 3 Kyu (zielony pas + brązowy pagon)
Nazwa techniki Nagranie wideo
Kata Pinan Sono Yon (4 Kyu)
Tsuki No Kata (4 Kyu)
Pinan Sono Go (3 Kyu)
Gekisai Sono Ichi (3 Kyu)


Ido (Poruszanie się) Podstawowa praca stóp w Kumite No Kamae: Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oiashi (Sagari)
Test sprawności Rozciągnięcie: Klatka piersiowa dotyka podłogi siedząc w rozkroku,
Pompki: 60,
Przysiady z podskokami: 60,
Stanie na rękach : 60 sekund,
Podciągnięcia na drążku: 12,
Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 30 cm
2 Kyu - brązowy pas / 1 Kyu brązowy pas z czarną belką
2 Kyu (brązowy pas) / 1 Kyu (brązowy pas + czarny pagon)
Nazwa techniki Nagranie wideo
Kata Gekisai Sono Ni (2 Kyu)
Tekki Sono Ichi (2 Kyu)
Taikyoku Ura 1 - 3 (2 Kyu)
Gekisai Sono San (1 Kyu)
Tekki Sono Ni (1 Kyu)
Goshin Jitsu (samoobrona) Podstawowe ruchy
Ido (Poruszanie się) Kumite No Kamae – praca stóp, poruszanie się: różne kąty
Test sprawności Rozciągnięcie: Klatka piersiowa dotyka podłogi siedząc w rozkroku
Pompki: 10,
Przysiady z podskokami: 100,
Stanie na rękach: 90 sekund,
Podciągnięcia na drążku: 15,
Wyskok (Tobi Geri): Twój wzrost + 30 cm
(Tobi Ushiro Geri lub Tobi Ushiro Mawashi Geri, prawa i lewa)