Karate

Karate to sztuka walki, w której wiek nie jest ograniczeniem. W naszej Akademii razem z dziećmi nierzadko ćwiczą także ich rodzice. Treningi pozwalają na symetryczny rozwój ciała, zapobiegając powstawaniu wad postawy u dzieci oraz zmniejszając dolegliwości bólowe u dorosłych poprzez ćwiczenia rozciągające. Doświadczona kadra trenerska dostosowuje ćwiczenia do możliwości psychofizycznych podopiecznych czemu służy podział na grupy wiekowe.

Kolor pasa oznacza stopień zaawansowania ćwiczącego. Kolejne z nich zdobywa się podczas egzaminu, co symbolizuje walkę z własnymi ograniczeniami, a także wzmacnia poczucie własnej wartości u adeptów karate. W Dojo, ulokowanym przy Traugutta 6A/23 w Myślenicach, dbamy o atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia. Dzieci uczą się poszanowania zasad oraz autorytetów, a dorośli odpowiedzialności za współćwiczących. Treningi wspomagają koncentrację, uczą systematyczności, a także pomagają obniżyć stres. Dorośli zapisani na zajęcia karate mają możliwość uczestnictwa w obozach sportowych, a dzieci dodatkowo w półkoloniach.

Oferujemy grupy dla osób początkujących i zaawansowanych, więc zapraszamy do zapisania się na zajęcia!

Dowiedz się więcej

Zajęcia dla dzieci w Myślenicach
Karate Kyokushin

Zapisz się na zajęcia

Półkolonie i obozy dla dzieci oraz dorosłych

Dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia w Myślenickiej Akademii Karate Byakko mogą dwa razy w roku (w lecie i zimie) uczestniczyć w tygodniowych półkoloniach odbywających się w Myślenicach i okolicach. Staramy się, aby zajęcia dla dzieci były dostosowane do wieku uczestników, a równocześnie rozwijały umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania problemów i poprawiały sprawność fizyczną, będąc przy tym interesującymi.

Oprócz półkolonii proponujemy uczestnictwo w obozach karate, gdzie dzieci, młodzież oraz dorośli mogą spotkać się z adeptami karate z innych szkół, jeździć na nartach/snowboardzie z instruktorem (w zimie) oraz uczestniczyć w treningach prowadzonych przez najlepszych sensejów z całego kraju.

Obejrzyj zdjęcia
Trzy fragmenty zdjęć. Na pierwszym trener, na drugim i trzecim dzieci na obozie karate

Sponsor strategiczny na rok 2024


Strona sponsora AACar

Nasi partnerzy


Logo sponsora SIDI Agencja Reklamowa. Pomarańczowy napis SIDI
Strona parnera AS Consulting
Kolorowe logo z zarysem wieży kościelnej i drzewa oraz nazwą miejscowości Myślenice
Strona partnera KPLA
Strona sponsora Petmex
Partner Great Marketing - agencja marketingowa

Informacja


Myślenicka Akademia Karate “Byakko” w okresie 01.06 – 31.09.2024 realizuje projekt pn. “Na sportowo z Myślenicką Akademią Karate “Byakko”

Myślenicka Akademia Karate “Byakko” w okresie 01.06.2024 – 31.10.2025 realizuje projekt pn. “Czas dla rodziny – Integracja międzypokoleniowa”

Projekty są realizowane przy wsparciu finansowym województwa Małopolskiego