Karate

Karate to sztuka walki, w której wiek nie jest ograniczeniem. W naszej Akademii razem z dziećmi nierzadko ćwiczą także ich rodzice. Treningi pozwalają na symetryczny rozwój ciała, zapobiegając powstawaniu wad postawy u dzieci oraz zmniejszając dolegliwości bólowe u dorosłych poprzez ćwiczenia rozciągające. Doświadczona kadra trenerska dostosowuje ćwiczenia do możliwości psychofizycznych podopiecznych czemu służy podział na grupy wiekowe.

Kolor pasa oznacza stopień zaawansowania ćwiczącego. Kolejne z nich zdobywa się podczas egzaminu, co symbolizuje walkę z własnymi ograniczeniami, a także wzmacnia poczucie własnej wartości u adeptów karate. W Dojo, ulokowanym przy Traugutta 6A/23 w Myślenicach, dbamy o atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia. Dzieci uczą się poszanowania zasad oraz autorytetów, a dorośli odpowiedzialności za współćwiczących. Treningi wspomagają koncentrację, uczą systematyczności, a także pomagają obniżyć stres. Dorośli zapisani na zajęcia karate mają możliwość uczestnictwa w obozach sportowych, a dzieci dodatkowo w półkoloniach.

Oferujemy grupy dla osób początkujących i zaawansowanych, więc zapraszamy do zapisania się na zajęcia!

Dowiedz się więcej

Zajęcia dla dzieci w Myślenicach
Karate Kyokushin

Zapisz się na zajęcia

Półkolonie i obozy dla dzieci oraz dorosłych

Dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia w Myślenickiej Akademii Karate Byakko mogą dwa razy w roku (w lecie i zimie) uczestniczyć w tygodniowych półkoloniach odbywających się w Myślenicach i okolicach. Staramy się, aby zajęcia dla dzieci były dostosowane do wieku uczestników, a równocześnie rozwijały umiejętności pracy w zespole, rozwiązywania problemów i poprawiały sprawność fizyczną, będąc przy tym interesującymi.

Oprócz półkolonii proponujemy uczestnictwo w obozach karate, gdzie dzieci, młodzież oraz dorośli mogą spotkać się z adeptami karate z innych szkół, jeździć na nartach/snowboardzie z instruktorem (w zimie) oraz uczestniczyć w treningach prowadzonych przez najlepszych sensejów z całego kraju.

Obejrzyj zdjęcia
Trzy fragmenty zdjęć. Na pierwszym trener, na drugim i trzecim dzieci na obozie karate

Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Myślenicka Akademia Karate realizuje Program „Klub” – edycja 2023. Wartość dofinansowania: 10 000 zł, wartość całkowita zadania 26 000 zł. Zadanie realizowane przez MAK Byakko ma na celu podniesienie jakości szkolenia zawodników karate kyokushin oraz ich poziomu sportowego. Dysponentem Funduszu jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki.

Nasi sponsorzy


Strona sponsora HALEK Usługi Remontowo Budowlane
Strona sponsora Petmex

Nasi partnerzy


Logo sponsora SIDI Agencja Reklamowa. Pomarańczowy napis SIDI
Strona parnera AS Consulting
Kolorowe logo z zarysem wieży kościelnej i drzewa oraz nazwą miejscowości Myślenice
Strona partnera KPLA